Sköldbladfoting  (Lepidurus arcticus)
 
 
 
 
Flodpärlmusslor

Waterlife HB
är ett litet fristående förlag. Vår ambition är att publicera material om våra vattenmiljöer. Det rör sig om böcker i stil med Vattenriket i Vålådalen där vi dokumenterar Värdefulla vattenmiljöer och den mänskliga påverkan de utsätts för. Vi har också för avsikt att sammaställa och publicera enklare material i form av artiklar, broschyrer, planschmaterial eller sammanhållna magasin. Grundtemat blir material om vatten och vattenmiljöer. Det kan inehålla forskningsresultat men också information om fiske och fiskbiologi.
Vår utgångspunkt är vatten i norra Sverige och vårt specialintresse är fjällvatten, men vi är också intresserade av andra vatten miljöer.
Waterlife HB startades och ägs av Ingemar Näslund och Micke Sundberg.
 
adress: Waterlife HB, Tormodsväg 19, 83255 Frösön.
e-mail: ingemar.naslund@bahnhof.se
 
tel: Micke +46 (0)70-3040354    Ingemar +46 (0)72-5756900
Waterlife HB | SE-nummer: 969748-459101 | Tormods väg 19, 832 55 Frösön - Sverige | Tel:: 070-3040354